doba řešení 12 měsíců

V pátém roce a letech následujících budou zpracovány další kroky vedoucí k povolení realizace opatření. Bude se jednat o dokumentace ke stavebnímu povolení a realizační dokumentace. Zároveň bude pro opatření zahájen dotační management.