Prezentace projektu ReSAO

Projekt ReSAO byl prezentován na následujících seminářích a konferencích:

Informační den posílení efektivního vodohospodářství

 

13.11.2019 byl projekt představen v rámci Informačního dne posílení efektivního vodohospodářství.

Tuto akci pořádala začátkem listopadu Regionální rozvojová agentura v rámci projektu AQUARES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

​​Semináře s představením navrhovaných opatření

Koncepce navržených opatření pro jednotlivé prioritní oblasti byla představena zástupcům dotčených obcí, orgánům státní správy a dotčeným zemědělským subjektům. Přítomní byli seznámeni s celkovou koncepcí projektu ReSAO a výsledky první etapy projektu, která probíhala v roce 2019. Dále pak byli informováni o hlavních problémech prioritní oblasti a byl jim nastíněn koncept možného řešení v podobě komplexu navržených opatření. Po představení koncepce byl otevřen prostor k diskusi, kde mohli přítomní vznést své připomínky k navrženým opatřením, popřípadě sdělit své poznatky z praxe. Relevantní připomínky a návrhy byly následně zapracovány do výsledných návrhů.

Semináře probíhaly na těchto místech:

  • 4.6.2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Sezemice

  • 10.6.2020 v Jenišovicích

  • 11.6.2020 v budově hasičské zbrojnice v Dolní Dobrouči

  • 17.6.2020 v zasedací místnosti Městského úřadu Vysoké Mýto

  • 18. 6. 2020 v budově Státního zemědělského a intervenčního fondu ve Svitavách

  • 27. 8. 2020 v Baníně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seminář k celému projektu ReSAO

Dne 11.9.2020 se na Krajském úřadě v Pardubicích uskutečnil seminář k celému projektu ReSAO. Zde byla akcentována potřeba zapojení samosprávy i široké veřejnosti do přípravy adaptačních opatření.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konference Zdravá a odolná krajina

Dne 4.11.2020 byl projekt RESAO zmíněn na konferenci v rámci panelové debaty k tématu Přehrady vs. přírodní řešení zadržování vody v krajině.

Aquares.png
Seminar_20200610_100947.jpg
Seminar_P1030106.JPG
Program_konference_4-11-2020_anotace3.pn
Letak4.png