P1020136.JPG
Institut environmentálních výzkumů
a aplikací, z.ú.

Institut byl zřízen Pardubickým krajem

Úkolem institutu je hledat řešení problémů spojených se suchem a nedostatkem vody v krajině. Institut vypracovává pro region pomocí dílčích projektů komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii, zaměřenou na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy. Stejně tak slouží i pro ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným fenoménem klimatické změny.

Dalším výstupem činnosti institutu jsou návrhy a podněty pro legislativní změny, případně pro vytvoření potřebných programových dotací.

Institut v současné době řeší "Regionální strategii adaptačních opatření pro Pardubický kraj - RESAO".

logo_PardKraj_beznapisu.png

Základní informace o projektu RESAO jsou uvedeny v letáku:

Letak_web.jpg

Celý leták je k dispozici ke stažení zde: