RESAO_BAR_trans.png

Příprava a realizace opatření v krajině a potažmo také adaptační opatření je souvislá dlouhodobá činnost. Tato činnost by neměla být co nejméně závislá na vnějších faktorech. S ohledem na proměnlivý vývoj společnosti (politická reprezentace, dotační systémy, nálady ve společnosti, vlastní krátkodobý průběh počasí) je však nutno řešit celý proces na etapy. Projekt ReSAO je uvažován jako čtyřletý s tím, že po ukončení projektu se předpokládá další detailní projekční příprava navrhovaných opatření a jejich realizace. Jako účelná se jeví následující etapizace.

I. Startovací etapa
II. Regionální návrhová etapa
III. Implementační etapa
IV. Projekční etapa I
V. Projekční etapa II
VI. Realizační etapa
ReSAO II – aplikace projektu v méně prioritních oblastech

V dalších letech může být pozornost cílena na méně prioritní regiony a výše popsaný cyklus se bude opakovat.

Časový harmonogram činnosti v rámci projektu ReSAO:

tab_resao_etapizace.png