doba řešení 12 měsíců

V rámci této etapy budou pro navržená opatření zpracovány koncepty dokumentací pro územní rozhodnutí. Dokumentace budou mít strukturu dle platné legislativy. Tyto dokumentace budou projednány s potenciálními nositeli opatření.

Důvodem, proč nebudou zpracovány kompletní dokumentace, je skutečnost, že dokumentace nemohou být zpracovány pro konkrétního investora (pokud tedy nebude jasně znám). A vzhledem k nejasnosti termínu realizace není účelné zpracovávat inženýring (který by časem pozbyl platnosti).

V případě, že se najde jasný investor, se koncept DUR převezme, doplní o některé údaje a provede se pro něj inženýring. Následně se požádá o územní rozhodnutí.