resao_uvod.png

V rámci realizace II. etapy projektu ReSAO jsou zpracovány návrhy adaptačních opatření pro celkem 5 prioritních oblastí (povodí IV. řádu). Podrobnost zpracování odpovídá studiím proveditelnosti. Vzhledem k tomu, že chceme, aby byly tyto studie uživatelsky přívětivé a byly zaměřeny zejména na vlastní návrh opatření, je dokumentace II. etapy projektu ReSAO rozdělena do více částí. Pro pět prioritních oblastí vzniklo pět separátních studií. K těmto studiím vznikl společný podpůrný dokument, který osahuje společné informace platné pro všech 5 prioritních oblastí. Jedná se zejména o popis přístupů a použitých metodických postupů.