V rámci realizace II. etapy projektu ReSAO jsou zpracovány návrhy adaptačních opatření pro celkem 5 prioritních oblastí (povodí IV. řádu). Podrobnost zpracování odpovídá studiím proveditelnosti. Vzhledem k tomu, že chceme, aby byly tyto studie uživatelsky přívětivé a byly zaměřeny zejména na vlastní návrh opatření, je dokumentace II. etapy projektu ReSAO rozdělena do více částí. Pro pět prioritních oblastí vzniklo pět separátních studií. K těmto studiím vznikl společný podpůrný dokument, který osahuje společné informace platné pro všech 5 prioritních oblastí. Jedná se zejména o popis přístupů a použitých metodických postupů.

IEVA_BAR.jpg

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú.

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

​​

„Materiály a informace umístěné na tomto webu mohou být využity či publikovány pouze se souhlasem Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú. a v souladu s​ Podmínkami užití.“

 

© 2019 by iEVA

Všechna práva vyhrazena