​Klimatická změna, v posledních letech vyjádřená minimálně větší extremitou počasí, je již v podstatě celospolečensky přijatým faktem. Také panuje shoda o nutnosti přijmutí adaptačních opatření. Tato opatření jsou široce definována a je k nim také různě přistupováno. Je však zřejmé, že realizace těchto opatření může mít na uživatele území dopad. V koncepční rovině panuje shoda, reálně je však problematické cokoliv prosadit a realizovat. Z dlouhodobého hlediska je však výhodné zapracovat na pozitivním vnímání přípravy a realizace adaptačních opatření.

Problematika změny klimatu a projekce negativních dopadů na socio-ekonomickou sféru je již řadu let v popředí společenského zájmu. V České republice se tento proces projevuje třemi pozorovatelnými změnami, které spolu vzájemně velmi úzce souvisejí. V principu se jedná o negativní jevy s dalekosáhlými socioekonomickými i ekosystémovými dopady, které jsou zjednodušeně vnímány jako povodně nebo sucho. Změny v ekosystémech (v přírodě a krajině) jsou zejména přírodovědci pozorovatelné již delší dobu. Před přibližně sedmi lety byly v rámci jednoho výzkumného projektu poměrně obtížně hledány periodicky vysychající vodní toky. Dnes je to již jev zcela běžný. Zemědělství je patrně nejohroženějším odvětvím, protože většina projevů klimatické změny snižuje produkci. Vodárenství čekají změny, neboť zdroje pitné vody jsou klimatickou změnou extrémně ovlivněny.

P1010008.JPG
P1020159.JPG

Hlavním cílem projektu je navrhnout odborně správný a funkční způsob adaptace krajiny na negativní dopady klimatické změny s hlavním zřetelem trvale udržitelné hospodaření v atraktivní kulturní krajině.