Institut environmentálních výzkumů
a aplikací, z.ú.

Institut byl zřízen Pardubickým krajem

Úkolem institutu je hledat řešení problémů spojených se suchem a nedostatkem vody v krajině. Institut vypracovává pro region pomocí dílčích projektů komplexní, dlouhodobou a ucelenou strategii, zaměřenou na snížení dopadů sucha na krajinu, lidské zdraví a životy. Stejně tak slouží i pro ochranu před povodněmi, které jsou dalším předpokládaným fenoménem klimatické změny.

Dalším výstupem činnosti institutu jsou návrhy a podněty pro legislativní změny, případně pro vytvoření potřebných programových dotací.

Institut v současné době řeší "Regionální strategii adaptačních opatření pro Pardubický kraj - RESAO".

Základní informace o projektu RESAO jsou uvedeny v letáku:

Celý leták je k dispozici ke stažení zde:

IEVA_BAR.jpg

Institut environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú.

Pardubický kraj

Komenského náměstí 125

532 11 Pardubice

​​

„Materiály a informace umístěné na tomto webu mohou být využity či publikovány pouze se souhlasem Institutu environmentálních výzkumů a aplikací, z.ú. a v souladu s​ Podmínkami užití.“

 

© 2019 by iEVA

Všechna práva vyhrazena